Intercyza jest coraz bardziej popularną umową małżeńską, zawieraną w celu wprowadzenia rozdzielności majątkowej między małżonkami. Można ją podpisać zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w czasie jego trwania. Majątek wspólny to jeden z elementów służący budowaniu większych zażyłości między dwojgiem ludzi, ale nie zawsze jest on korzystny. Intercyzę podpisuje się często w takich małżeństwach, gdy jeden z małżonków prowadzi własną działalność gospodarczą. Wtedy majątek wspólny w ogóle nie istnieje, a małżonkowie zachowują majątek nabyty przed wejściem w związek, a kiedy rozdzielność wprowadza się w trakcie trwania małżeństwa, dokonuje się tak jakby podziału majątku wspólnego.

Umowa musi zostać sporządzona przez notariusza. Także sąd może ustanowić rozdzielność majątkową, jeśli istnieją ku temu przesłanki, na przykład niegospodarność jednego z małżonków. Z intercyzy wynikają czasem dysproporcje majątkowe, zwłaszcza jeśli jedna osoba pracuje i zarabia, a druga opiekuje się dziećmi. Aby temu zapobiec, przed ślubem ustanawia się umową rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. W sytuacji braku majątku wspólnego problemem jest także zaciąganie pożyczek i kredytów. Teoretycznie wierzyciel powinien zaspokoić się z majątku dłużnika, ale jeśli nie wiedział on o rozdzielności majątkowej, to intercyza jest nieskuteczna.

Intercyza jest umową, którą można w dowolnym momencie zmienić bądź rozwiązać. Wymaga to oczywiście aktu notarialnego. Z zawieraniem tej umowy małżeńskiej wiąże się też decyzja o ustroju majątkowym. Może to być ograniczona lub rozszerzona wspólność majątkowa, jeśli chce się zachować majątek wspólny. Pełna rozdzielność majątkowa daje małżonkom pełną swobodę korzystania ze swojego majątku, natomiast rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków polega na zrównaniu dorobków z czasu małżeństwa. Dorobki te oblicza się, biorąc pod uwagę majątek od chwili podpisania intercyzy. Czasami sądownie zmniejsza się obowiązek wyrównania dorobków.